Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства:

  1. Розкриття регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР у строк не пізніше 30 квітня 2018 року.
  2. Розкриття регулярної річної інформації шляхом розміщення на власному веб-сайті у строк не пізніше 30 квітня 2018 року.
  • pdf document РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік.