ekol

Видобуток залізної руди пов’язаний із впливом на навколишнє середовище. Основні цілі ПАТ «Кривбасзалізрудком» у галузі екології – це мінімізувати і виключити вплив шкідливих факторів на навколишнє природне середовище. На комбінаті впроваджена екологічна політика, спрямована на дотримання всіх законодавчо-правових вимог у сфері екології; постійне вдосконалення системи екологічного управління шляхом постановки екологічних цілей, програм і завдань, виконання яких дозволяє керувати екологічними аспектами діяльності підприємства та мінімізувати їх вплив на навколишнє середовище. Виконання принципів екологічної політики є обов’язковим для всіх працівників комбінату, незалежно від виконуваних ними обов’язків та зайнятих посад.

Щорічно підприємство підтверджує відповідність системи екологічного управління вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2006, що свідчить про її високу надійність і результативність.

Щорічно нашим потужним промисловим підприємством розробляється комплексний план заходів з охорони навколишнього природного середовища. Він включає в себе заходи з охорони атмосферного повітря, водного басейну, охорони земель та їх раціонального використання, поводження з відходами.

ПАТ «Кривбасзалізрудком» також бере участь у реалізації Довгострокової програми з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 рік».

З метою зменшення пилоутворення всі склади готової продукції комбінатівських шахт обладнані системами зрошення. У весняно-літній період здійснюється полив доріг і промислових майданчиків.

Для зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу на комбінаті з кожним роком збільшується кількість безтротилових вибухових речовин, які використовуються під час проведення вибухових робіт у шахтах.

Для відновлення порушених виробництвом земель ПАТ «Кривбасзалізрудком» постійно проводить гірничотехнічну рекультивацію.

Для зменшення впливу відходів виробництва на навколишнє природне середовище проводиться збір і передача відходів підприємствам, які мають право на поводження з ними, згідно з укладеними договорами. Також частково відходи виробництва повторно використовуються в технологічних процесах і під час проведення гірничотехнічної рекультивації.

Криворізький залізорудний комбінат щорічно після регламентного скидання шахтних вод бере участь у промивці русла та екологічному оздоровленні річки Інгулець.

На структурних підрозділах комбінату розміщена соціальна реклама, спрямована на охорону навколишнього природного середовища.