collage_photocat

Керівництво комбінату бере на себе зобов’язання і відповідальність за впровадження та підтримку екологічної та енергополітики, політики у сфері соціально-трудових відносин, в області безпеки і гігієни праці, забезпечуючи дотримання їх принципів на структурних підрозділах усіма працівниками, незалежно від виконуваних обов’язків та посад.

  Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» вибудовує свою роботу так, щоб мінімізувати загрози та запобігти їм, а також виникненню виробничого травматизму і професійних захворювань. АТ «Кривбасзалізрудком» дбає про забезпечення охорони праці та безпечних умов труда для своїх працівників, про підвищення їх освітнього та професійного рівня в галузі охорони праці.

  Один з основоположних аспектів стабільного функціонування АТ «Кривбасзалізрудком» – підвищення енергоефективності виробництва, зважаючи на залежність економіки підприємства від імпорту енергоресурсів. З цією метою на комбінаті безперервно триває процес впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, підвищення продуктивності виробничого процесу та модернізації обладнання.

  Технологічна діяльність Криворізького залізорудного комбінату пов’язана з впливом на навколишнє середовище. Виходячи з цього, основна мета керівників підприємства в галузі екології – мінімізувати і виключити вплив шкідливих факторів на природну сферу. Для цього на підприємстві дотримуються законодавчо-правових вимог у галузі екології, виконуються принципи екологічної політики і постійно вдосконалюється система екологічного управління.

  Не забуває комбінат про своїх працівників і в поза робочий час, підтвердженням цьому є соціальна направленість Колективного договору АТ «Кривбасзалізрудком».