• pdf document ПРОТОКОЛ № 1/2011 Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» від 30 березня 2011 року.
 • pdf document Додаток № 1 до протоколу № 1/2011 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» від 30.03.2011 р. ПРОТОКОЛ рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» про дематеріалізацію акцій (переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування) Товариства.
 • pdf document ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансових звітів акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» за період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р.
 • pdf document Свідоцтво №563988 про державну реєстрацію юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії A ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії B ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії C ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії D ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії E ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії F ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії G ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії H ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
 • pdf document РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів.
 • pdf document ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів.