05.09.2018

Зміна складу посадових осіб емітента

Посадова особа Кащеєв Сергій Іванович (паспорт: серія АЕ номер 300186 виданий 17.06.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Правління, Заступник Голови Правління, припинила повноваження з 04 вересня 2018 року. Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 30.08.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» № 541 від 30.08.2018р. за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років.

Капуку Олександра Вікторовича (паспорт: серія АМ номер 268226 виданий 06.04.2000 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Член Правління, Заступник Голови Правління. Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою радою ПАТ КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» 30.08.2018 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» № 541 від 30.08.2018р. з 04 вересня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: з 04 вересня 2018 року до моменту обрання нового складу Правління Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керівник департаменту проектного бюджетування, радник фінансового директора, в.о. Члена Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

11.04.2018

Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства:

  1. Розкриття регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР у строк не пізніше 30 квітня 2018 року.
  2. Розкриття регулярної річної інформації шляхом розміщення на власному веб-сайті у строк не пізніше 30 квітня 2018 року.
  • pdf document РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік.