• pdf document ПРОТОКОЛ № 2/2012 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНOГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
  • pdf document ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
  • pdf document ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
  • pdf document ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансових звітів акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» станом на 31.12.2011р.
  • pdf document РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2011 рік.
  • pdf document ПРОТОКОЛ № 1/2012 Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНOГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» від 29 березня 2012 року
  • pdf document ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
  • pdf document ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1а.