Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Рішення про призначення матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та надання соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового соціального страхування на нашому комбінаті, так само як і на інших підприємствах України, приймаються комісією із соціального страхування.

Згідно з чинним законодавством, саме вказана комісія із соціального страхування приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення з тимчасової втрати працездатності (так званих лікарняних).

Комісія розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, на підставі яких призначаються лікарняні, має право контролювати дотримання лікарняного режиму та якість медичних послуг, що надаються працівникам.

Комісія із соціального страхування підприємства створюється з рівної кількості представників адміністрації та профспілок підприємства, діє на паритетному принципі й приймає рішення шляхом голосування. Рішення комісії із соціального страхування оформлюються протоколами, на підставі яких бюро обліку розрахунків з персоналом бухгалтерії ПАТ «Кривбасзалізрудком» здійснює розрахунок лікарняних та подає заявку на фінансування виплати коштами фонду соціального страхування.

Така комісія діє на підприємстві вже понад двадцять років.

З 01 березня 2021 року на підставі протоколу засідання комісії із соціального страхування відбулися зміни у персональному складі комісії, вона переформатувалася на користь наближення до трудових колективів – комісії із соціального страхування розподілені й діють за територіальним принципом – на кожній шахті, а також у ШБУ, РМЗ, БМТП. Деякі комісії із соціального страхування обслуговують кілька структурних підрозділів підприємства, виходячи із чисельності їхнього персоналу. Кількість комісій із соціального страхування, що діють у ПАТ «Кривбасзалізрудком» з 01.03.2021, – 12, загальна кількість їх членів – понад 100 осіб.

Основною метою переформатування комісій із соціального страхування поряд із наближенням осіб, що приймають рішення і несуть всю повноту відповідальності за його прийняття безпосередньо до самих працівників, які хворіли та надали листки тимчасової непрацездатності, є також і реанімація завдань, що колись виконували інженерно-лікарняні комісії. Тобто перед комісіями із соціального страхування стоїть завдання не лише призначати лікарняні, але й вживати заходів для запобігання виникнення хронічних та професійних захворювань, надавати рекомендації до профілактичного і санаторного оздоровлення, перевіряти дотримання лікарняного режиму та якість медичних послуг, забезпечувати зворотний зв’язок із членами трудових колективів, надаючи їм відповідні роз’яснення.

Комісії із соціального страхування очолили провідні керівники структурних підрозділів, а їхніми першими помічниками та заступниками обрані представники профспілок підприємства. Усі рішення приймаються комісією шляхом голосування.

Також певних змін зазнали й регламенти роботи комісії. А саме – з березня вирішено та закріплено у відповідних протокольних рішеннях порядок руху лікарняних листків.

Так, особою, яка уповноважена приймати лікарняний листок від працівника, котрому цей лікарняний листок виданий, є виключно табельник (особа, що здійснює табельний облік). Це означає, що безпосередньо працівник, якому виданий лікарняний, особисто має надавати його табельнику. В інтересах працівника надати листок непрацездатності невідкладно після одужання, оскільки лікарняний не лише підтверджує відсутність на роботі з поважних причин, але і є підставою для розв’язання питання щодо його оплати.

Своєю чергою табельник перевіряє правильність заповнення лікарняного – наявність необхідних відміток, штампів, печаток, підписів, правильність назви та адреси підприємства, прізвище працівника – тобто відповідність оформлення лікарняного до вимог законодавства. Табельник не приймає рішення ні про оплату лікарняного, ні про його вірогідність, ні про обґрунтованість. Завданням табельника є своєчасне, першочергове (до прийняття підприємством лікарняного до роботи у комісії із соціального страхування) – виявлення лікарняних листків, які потребують усунення недоліків з боку медичних закладів, що їх видали. Ініціювати внесення виправлень до лікарняних можуть виключно працівники, яким такі лікарняні видані. Тому лікарняні, що оформлені неналежним чином, табельником не приймаються і повертаються працівникам для виправлення недоліків.

Якщо ж лікарняний листок складено та оформлено правильно, тоді табельник приймає його для подальшої роботи – вносить відомості про період тимчасової непрацездатності до табелів обліку використання робочого часу працівників та заповнює перший розділ звороту лікарняного відомостями про період тимчасової непрацездатності працівника. Саме з того моменту, коли табельник прийняв лікарняний без зауважень, розпочинається 10-денний строк для прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні виплати лікарняних.

Важливо: лікарняний, прийнятий табельником, працівникові чи будь-якій іншій особі не повертається, він стає предметом розгляду комісії із соціального страхування. Отже, всі подальші дії щодо лікарняного: здійснення розрахунків, визначення страхового стажу, направлення запитів та отримання інформації й необхідних пояснень не є компетенцією працівника, а є зоною відповідальності колегіального органу – комісії із соціального страхування.

Також слід зауважити на особливостях руху певної категорії лікарняних листків – перш за все це лікарняні, що мають відмітку про перебування хворого у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, факти порушення лікарняного режиму, за якими є рекомендації у наданні легкої праці, а також лікарняні працівників, які часто або тривало хворіють. Такі лікарняні, після їх прийняття табельником структурного підрозділу, негайно передаються для розгляду комісією із соціального страхування під головуванням в.о. директора з виробництва ПАТ «Кривбасзалізрудком» Меланіча О.М. Заступником голови комісії обрано голову ПО ПМГУ підприємства Деркача Ю.Л. Також до складу комісії від адміністрації входять начальник відділу кадрів, начальник відділу організації праці і мотивації персоналу, начальник бюро обліку розрахунків з персоналом, начальник медичної служби, тобто – провідні менеджери підприємства, завдання яких забезпечити прийняття обґрунтованих та об’єктивних рішень за лікарняними листками, що мають певні особливості.

Формою роботи комісії із соціального страхування, незалежно від того, чи це є комісія структурного підрозділу, чи комісія ПАТ «Кривбасзалізрудком», – є засідання, на якому розглядаються лікарняні та приймаються шляхом голосування рішення про призначення чи відмову у призначенні виплати матеріального забезпечення за лікарняними листками або ж про необхідність зібрання додаткових відомостей, які потрібні комісії для прийняття рішення. До участі у своїх засіданнях можуть запрошуватися і працівники, якими надано лікарняні.

В поміч комісіям із соціального страхування, згідно із законом, створено ряд робочих груп, завданнями яких є надання практичної допомоги у вирішенні комісіями із соціального страхування окремих питань – зокрема, робоча група із перевірки дотримання лікарняного режиму; робоча група із розгляду звернень працівників.

Отже, жодних принципових змін у питанні оплати лікарняних листів для нас з вами не відбулося.

Натомість зміни у регламенті руху листків тимчасової непрацездатності, залучення до прийняття рішень та підвищення відповідальності за них провідних керівників та фахівців підприємства має забезпечити абсолютно для кожного працівника підприємства, що хворів, своєчасність та гарантованість прийняття рішень щодо виплати лікарняних.

Також вказані зміни мають підготувати нас до переходу на електронні лікарняні листки вже у червні поточного року.

Сподіваюся, що наведена інформація стане у пригоді, допоможе працівникам підприємства отримати інформацію про регламент руху лікарняних, принципи прийняття рішення про виплати або відмову у них. Безумовно, у цій статті тема окреслена лише загально, тому працівники підприємства можуть звертатися з питаннями, що у них виникають – можливо, щодо обчислення страхового стажу, щодо наслідків недотримання лікарняного режиму чи інших питань з теми лікарняних до служби інформації комбінату, яка розмістить відповіді фахівців на ваші запитання на сайті, у Facebook та на шпальтах газети «Шахтар Кривбасу».

Більш детальна інформація про засідання комісій – у нижченаведеному графіку.