Історична довідка про підприємство

80-90 роки 19 століття – початок розробки багатих залізних руд Криворізького басейну відкритим способом.

Початок 20 століття – розгортання розробки залізних руд на Криворіжжі підземним способом.

Післявоєнні роки – весь підземний видобуток руди в Кривбасі здійснювався шахтами двох трестів: «Дзержинськруда» (південна частина басейну) і «Ленінруда» (північна частина басейну), правонаступником яких є Криворізький залізорудний комбінат.

1973 р. – трести «Дзержинськруда» і «Ленінруда», згідно з постановою Ради Міністрів УРСР (від 24.04.1973 р.), скасовано. На їх базі створене промислове об’єднання з підземного видобутку залізних руд «Кривбасруда». До нього увійшли наступні рудоуправління: імені Ілліча, Дзержинського, Кірова, Карла Лібкнехта, Комінтерну, Фрунзе, ХХ партз’їзду, Рози Люксембург, Леніна, «Першотравневе», «Інгулець».

01.07.1975 р. – промислове об’єднання «Кривбасруда» (згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 18.04.1975 р. за №194 та наказом по Мінчормету СРСР від 12.06.1975 р. за №430) реорганізовано у виробниче об’єднання, до складу якого увійшли всі рудоуправління на правах виробничих структурних одиниць.

Станом на 01.01.1978 р. до складу ВО «Кривбасруда» входило 10 рудоуправлінь. Рудоуправління «Інгулець» наказом Міністерства чорної металургії УРСР від 01.09.1977 р. передано до складу Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

01.01.1988 р. – з метою подальшої концентрації виробництва, удосконалення структури управління і виконання наказів Мінчормету СРСР від 16.11.1987 р. за №1015 і ГПО «Южруда» від 13.10.1987 р. за №2 на базі рудоуправлінь імені: Леніна, Р. Люксембург, ХХ партз’їзду, Фрунзе, Дзержинського, Ілліча створено три виробничі одиниці – РУ ім. Леніна, РУ ім. ХХ партз’їзду, РУ ім. Дзержинського.

01.10.1989 р. – рудоуправління імені Кірова та ХХ партз’їзду виділилися зі складу об’єднання в самостійні підприємства з наданням їм юридичного статусу. Інші рудоуправління (згідно з наказом Мінметалургії СРСР від 07.09.1989 р. за №170 та наказом по об’єднанню від 20.09.1989 р. за №349) були ліквідовані, а на їх базі створено на правах структурних одиниць 10 шахт: «Першотравнева-1», «Першотравнева-2», ім. Леніна, ім. Орджонікідзе, «Гвардійська», «Октябрська», «Родіна», «Саксагань», «Гігант», ім. Валявка. Виробництво руди за 1989 рік склало 11 млн. 780,1 тис. т.

01.05.1992 р. – ліквідовано шахту «Октябрська» і на її базі створено шахтоуправління «Октябрське».

01.01.1995 р. – згідно з наказом по ВО «Кривбасруда» від 26.12.1994 р. за №169 було ліквідовано шахти «Першотравнева-1» і «Першотравнева-2». На їх базі створена шахта «Першотравнева» на правах структурної одиниці об’єднання.

01.08.1995 р. – наказом Мінпромполітики України від 27.07.1995 р. за №148 зі складу об’єднання виділена шахта «Саксагань» у самостійне державне підприємство: до цього моменту тут були відпрацьовані запаси багатих залізних руд.

01.04.1996 р. – у зв’язку з відпрацюванням запасів залізної руди в шахтному полі, згідно з наказом ВО «Кривбасруда» від 29.01.1996 р. за №13, ліквідована як структурна одиниця шахта ім. Валявка. У складі виробничого об’єднання залишилися шахти: ім. Леніна, «Гвардійська», «Октябрська», «Родіна», «Першотравнева», «Гігант», ім. Орджонікідзе, з яких три останні займалися видобутком магнетитових кварцитів. Обсяг виробництва товарної руди за 1996 р. склав 4 млн. 658,7 тис. т.

1997 р. – на базі шахт «Гігант» і «Родіна» наказом по об’єднанню «Кривбасруда» від 06.10.1997 р. за №120 було створено шахтоуправління «Родіна».

1998 р. – зі складу виробничого об’єднання виділені в новостворене «Криворізьке державне гірничорудне управління гідрозахисту» шахти «Гігант-дренажна» і «Першотравнева-дренажна» (наказ Мінпромполітики від 29.07.1998 р. за №262).

1998 р. – відповідно до наказу Мінпромполітики України від 29.07.1998 р. за №263 державне виробниче підприємство «Кривбасруда» перейменовано в Криворізький державний залізорудний комбінат (КДЗРК). До його складу увійшли: шахтоуправління «Родіна» та «Октябрське», шахти ім. Леніна, ім. Орджонікідзе, «Гвардійська».

01.01.1999 р. – шахту ім. Орджонікідзе передано Центральному гірничо-збагачувальному комбінату.

01.01.2000 р. – згідно з наказами Мінпромполітики України від 12.07.1999 р. за №248 і державної акціонерної компанії «Укррудпром» від 31.12.1999 р., КДЗРК перетворено в дочірнє підприємство. З 01.01.2000 р. (відповідно до наказів Кабміну України від 02.03.1998 р. і КДЗРК від 04.01.2000 р.) скасовано шахтоуправління «Октябрське» і на його базі створено два відособлені структурні підрозділи: шахти «Октябрська» та «Більшовик». Обсяги виробництва товарної руди в 2000 р. по комбінату склали 5 млн. 534,2 тис. т.

01.08.2001 р. – на підставі спільного наказу Держкомполітики України і Фонду держмайна України від 19.02.2001 р. за №66/245 і наказу ДАК «Укррудпром» від 30.07.2001 р. за №290 КДЗРК реорганізований у відкрите акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

02.01.2003 р. – шахта «Більшовик» увійшла до складу шахти «Октябрська».

04.04.2011 р. – згідно з наказом по комбінату №326, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» та постановою загальних зборів акціонерів комбінату (від 30.03.2011 р.) ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» перейменовано в публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (скорочено ПАТ «Кривбасзалізрудком»).